vara_tjansterb

Våra tjänster

Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer samt på rekommendationer från våra befintliga kunder. Detta arbetssätt bidrar till en förståelse för kundens affär och vilken profil som passar in i företagskulturen. I en rekryteringsprocess kan vi hjälpa er på flera sätt enligt nedan, det är ni som kund som bestämmer vad ni vill ha hjälp med. 

 • Search (Headhunting)
 • Rekrytering
 • ”Second opinion” (Urvalshjälp av kandidat)
 • Interim Management
 • OPQ, Personlighetsanalys
 • Färdighetstester för individer och grupper
 • Kundanpassad rekryteringsprocess
 • Analys av grupp eller individ när det gäller kompetens, personlighet och färdigheter.
 • Skapa utbildningsplan och kompetensbehovsplan för grupper eller individer
 • Utbildning och coachning inom gruppdynamik.
  •  Vad betyder gruppens kompetens och individernas personliga egenskaper för gruppens resultat och välmående

Kontakt: Liselott Wigstrand Tuvesson 0703-89 50 60 liselott@thuvtech.se Mikael Wigstrand Tuvesson 0702-701404 mikael@thuvtech.se Copyright 2012 ThuvTech